Klaudia Kowacz

Klaudia Kowacz

skrzypce

Rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w wieku 6 lat. Uczęszczała do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, gdzie uczyła się w klasie prof. Jerzego Hazuki, a w roku 2017 ukończyła studia magisterskie na wydziale instrumentalnym gdańskiej Akademii Muzycznej im. Stan

rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w wieku 6 lat. Uczęszczała do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, gdzie uczyła się w klasie prof. Jerzego Hazuki, a w roku 2017 ukończyła studia magisterskie na wydziale instrumentalnym gdańskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki pod kierunkiem prof. Konstantego Andrzeja Kulki. Od 2018 roku jest skrzypaczką orkiestry Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Wielokrotnie była uczestniczką i laureatką konkursów solowych, a także kameralnych, o randze zarówno ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. W roku 2010 została nominowana do Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorska Nagroda Artystyczna”, a w latach 2008 i 2011 nominowana do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska „Młody Twórca Kultury”.

Była stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz kilkukrotnie Rektora gdańskiej Akademii Muzycznej w ramach stypendium dla najlepszych studentów Uczelni.

Swoje umiejętności doskonaliła biorąc czynny udział w licznych warsztatach i kursach mistrzowskich.

Współpracuje między innymi z takimi zespołami jak Cappella Gedanensis, Orkiestra Kameralna Progress, Elbląska Orkiestra Kameralna.

isława Moniuszki pod kierunkiem prof. Konstantego Andrzeja Kulki. Od 2018 roku jest skrzypaczką orkiestry Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Wielokrotnie była uczestniczką i laureatką konkursów solowych, a także kameralnych, o randze zarówno ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. W roku 2010 została nominowana do Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorska Nagroda Artystyczna”, a w latach 2008 i 2011 nominowana do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska „Młody Twórca Kultury”.

Była stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz kilkukrotnie Rektora gdańskiej Akademii Muzycznej w ramach stypendium dla najlepszych studentów Uczelni.

Swoje umiejętności doskonaliła biorąc czynny udział w licznych warsztatach i kursach mistrzowskich.

Współpracuje między innymi z takimi zespołami jak Cappella Gedanensis, Orkiestra Kameralna Progress, Elbląska Orkiestra Kameralna.

Nasza propozycja

Profesjonalna oprawa muzyczna w najlepszym stylu na takie wydarzenia jak: 

  • bankiety,
  • business lunche,
  • sympozja,
  • konferencje,
  • uroczyste obiady i kolacje,
  • spotkania firmowe.
var audio; var playlist; var tracks; var current; init(); function init(){ current = 0; audio = $('audio'); playlist = $('#playlist'); tracks = playlist.find('li a'); len = tracks.length - 1; audio[0].volume = .10; playlist.find('a').click(function(e){ e.preventDefault(); link = $(this); current = link.parent().index(); run(link, audio[0]); }); audio[0].addEventListener('ended',function(e){ current++; if(current == len){ current = 0; link = playlist.find('a')[0]; }else{ link = playlist.find('a')[current]; } run($(link),audio[0]); }); } function run(link, player){ player.src = link.attr('href'); par = link.parent(); par.addClass('active').siblings().removeClass('active'); audio[0].load(); audio[0].play(); }